Kalender
Veranstaltungen am 18.11.2021:
Kurs abgeschlossen
Kurs abgeschlossen

Online: Neue berufliche Perspektiven durch Biografiearbeit

 • Kurs-Nr.: 212B170BU
 • Datum: Do. 18.11.2021
 • Uhrzeit: 09:30 Uhr
 • Kursart: Online-Kurs
0,00 €
Bitte Kursinfo beachten

Deutsch als Fremd-/Zweitsprache Grundstufe A1.2

 • Kurs-Nr.: 212D110BU
 • Datum: Do. 18.11.2021 - Di. 14.12.2021
 • Uhrzeit: 19:45 Uhr
 • Ort: Neue Straße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
61,50 €
Bitte Kursinfo beachten

Deutsch als Fremd-/Zweitsprache Grundstufe A1.4

 • Kurs-Nr.: 212D112BU
 • Datum: Do. 18.11.2021 - Di. 14.12.2021
 • Uhrzeit: 19:45 Uhr
 • Ort: Neue Straße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
61,50 €
Bitte Kursinfo beachten

Deutsch als Fremd-/Zweitsprache Grundstufe A2.6

 • Kurs-Nr.: 212D126BUZ
 • Datum: Do. 18.11.2021 - Di. 14.12.2021
 • Uhrzeit: 18:00 Uhr
 • Ort: Neue Straße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
61,50 €
Bitte Kursinfo beachten

Deutsch als Fremd-/Zweitsprache Grundstufe A1.4

 • Kurs-Nr.: 212D204BU
 • Datum: Do. 18.11.2021 - Mo. 13.12.2021
 • Uhrzeit: 10:30 Uhr
 • Ort: Lindenstraße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
61,50 €
Bitte Kursinfo beachten

Deutsch als Fremd-/Zweitsprache Grundstufe A2.5

 • Kurs-Nr.: 212D208BU
 • Datum: Do. 18.11.2021 - Mo. 13.12.2021
 • Uhrzeit: 09:00 Uhr
 • Ort: Lindenstraße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
61,50 €
Bitte Kursinfo beachten

Deutsch als Fremd-/Zweitsprache Mittelstufe C1.6

 • Kurs-Nr.: 212D331BU
 • Datum: Do. 18.11.2021 - Di. 14.12.2021
 • Uhrzeit: 18:00 Uhr
 • Kursart: Online-Kurs
61,50 €
Kurs abgeschlossen

Der Advent lässt grüßen

 • Kurs-Nr.: 212F587HE
 • Datum: Do. 18.11.2021, Do. 25.11.2021
 • Uhrzeit: 19:30 Uhr
 • Ort: Schätzendorfer Str. 18; 21272 Egestorf
 • Kursart: Präsenzkurs
24,00 €


Beginn
Ort
Wochentage
Zeitraum
Preis