Deutsch lernen

Bitte Kursinfo beachten

Einstufungstest und Beratung DaF-Kurse

 • Kurs-Nr.: 241D657BU
 • Datum: Fr. 12.01.2024
 • Uhrzeit: 13:00 Uhr
 • Ort: Gildestraße 8; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
 • Anmeldeschluss:
0,00 €
Bitte Kursinfo beachten

Einstufungstest und Beratung DaF-Kurse

 • Kurs-Nr.: 241D659BU
 • Datum: Fr. 16.02.2024
 • Uhrzeit: 13:00 Uhr
 • Ort: Gildestraße 8; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
 • Anmeldeschluss:
0,00 €
Anmeldung möglich

Einstufungstest und Beratung DaF-Kurse

 • Kurs-Nr.: 241D660BU
 • Datum: Fr. 15.03.2024
 • Uhrzeit: Uhr
 • Ort: Gildestraße 8; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
 • Anmeldeschluss:
0,00 €
Anmeldung möglich

Einstufungstest und Beratung DaF-Kurse

 • Kurs-Nr.: 241D661BU
 • Datum: Fr. 12.04.2024
 • Uhrzeit: 13:00 Uhr
 • Ort: Gildestraße 8; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
 • Anmeldeschluss:
0,00 €
Anmeldung möglich

Einstufungstest und Beratung DaF-Kurse

 • Kurs-Nr.: 241D662BU
 • Datum: Fr. 17.05.2024
 • Uhrzeit: 13:00 Uhr
 • Ort: Gildestraße 8; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
 • Anmeldeschluss:
0,00 €
Anmeldung möglich

Einstufungstest und Beratung DaF-Kurse

 • Kurs-Nr.: 241D663BU
 • Datum: Fr. 14.06.2024
 • Uhrzeit: 13:00 Uhr
 • Ort: Gildestraße 8; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
 • Anmeldeschluss:
0,00 €
Anmeldung möglich

telc Deutsch C1 (Sprachprüfung)

 • Kurs-Nr.: 242D551BU
 • Datum: Sa. 06.07.2024
 • Uhrzeit: 09:00 Uhr
 • Ort: Neue Straße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
 • Anmeldeschluss: 31.05.2024
202,00 €
Anmeldung möglich

telc Deutsch A1 für Zuwanderer (Sprachprüfung)

 • Kurs-Nr.: 241D512BU
 • Datum: Sa. 22.06.2024
 • Uhrzeit: 09:00 Uhr
 • Ort: Neue Straße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
 • Anmeldeschluss: 17.05.2024
95,00 €
Anmeldung möglich

telc Deutsch A2 (Sprachprüfung)

 • Kurs-Nr.: 242D524BU
 • Datum: Sa. 23.11.2024
 • Uhrzeit: 09:00 Uhr
 • Ort: Neue Straße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
 • Anmeldeschluss: 18.10.2024
119,00 €
Anmeldung möglich

telc Deutsch B2 (Sprachprüfung)

 • Kurs-Nr.: 242D544BU
 • Datum: Sa. 06.07.2024
 • Uhrzeit: 09:00 Uhr
 • Ort: Neue Straße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
 • Anmeldeschluss: 31.05.2024
179,00 €
Anmeldung möglich

telc Deutsch B2 (Sprachprüfung)

 • Kurs-Nr.: 242D546BU
 • Datum: Sa. 28.09.2024
 • Uhrzeit: 09:00 Uhr
 • Ort: Neue Straße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
 • Anmeldeschluss: 23.08.2024
179,00 €
Anmeldung möglich

telc Deutsch B2 (Sprachprüfung)

 • Kurs-Nr.: 242D548BU
 • Datum: Sa. 07.12.2024
 • Uhrzeit: 09:00 Uhr
 • Ort: Neue Straße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
 • Anmeldeschluss: 01.11.2024
179,00 €
Bitte Kursinfo beachten

Deutsch als Fremd-/Zweitsprache Grundstufe A1 Stufe 2

 • Kurs-Nr.: 241D120BU
 • Datum: Di. 20.02.2024 - Do. 02.05.2024
 • Uhrzeit: 18:00 Uhr
 • Ort: Neue Straße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
129,50 €
Bitte Kursinfo beachten

Deutsch als Fremd-/Zweitsprache Grundstufe A1 Stufe 3

 • Kurs-Nr.: 241D121BU
 • Datum: Di. 07.05.2024 - Do. 04.07.2024
 • Uhrzeit: 18:00 Uhr
 • Ort: Neue Straße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
129,50 €
Bitte Kursinfo beachten

Deutsch als Fremd-/Zweitsprache Grundstufe A2 Stufe 1

 • Kurs-Nr.: 241D216BU
 • Datum: Mi. 03.04.2024 - Mi. 05.06.2024
 • Uhrzeit: 19:30 Uhr
 • Ort: Neue Straße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
129,50 €
Bitte Kursinfo beachten

Deutsch als Fremd-/Zweitsprache Aufbaustufe B2 / C1

 • Kurs-Nr.: 241D321BU
 • Datum: Mi. 03.04.2024 - Mi. 05.06.2024
 • Uhrzeit: 18:00 Uhr
 • Ort: Neue Straße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
129,50 €
Anmeldung möglich

telc Deutsch A2 (Sprachprüfung)

 • Kurs-Nr.: 241D522BU
 • Datum: Sa. 22.06.2024
 • Uhrzeit: 09:00 Uhr
 • Ort: Neue Straße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
 • Anmeldeschluss: 17.05.2024
119,00 €
Anmeldung auf Warteliste

telc Deutsch B1 (Sprachprüfung)

 • Kurs-Nr.: 241D532BU
 • Datum: Sa. 13.04.2024
 • Uhrzeit: 17:00 Uhr
 • Ort: Neue Straße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
 • Anmeldeschluss: 01.03.2024
148,00 €
Anmeldung möglich

telc Deutsch A1 für Zuwanderer (Sprachprüfung)

 • Kurs-Nr.: 242D514BU
 • Datum: Sa. 23.11.2024
 • Uhrzeit: 09:00 Uhr
 • Ort: Neue Straße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
 • Anmeldeschluss: 18.10.2024
95,00 €
Anmeldung möglich

telc Deutsch B1 (Sprachprüfung)

 • Kurs-Nr.: 242D534BU
 • Datum: Sa. 06.07.2024
 • Uhrzeit: 17:00 Uhr
 • Ort: Neue Straße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
 • Anmeldeschluss: 31.05.2024
148,00 €
Anmeldung möglich

telc Deutsch B1 (Sprachprüfung)

 • Kurs-Nr.: 242D536BU
 • Datum: Sa. 28.09.2024
 • Uhrzeit: 17:00 Uhr
 • Ort: Neue Straße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
 • Anmeldeschluss: 23.08.2024
148,00 €
Anmeldung möglich

telc Deutsch B1 (Sprachprüfung)

 • Kurs-Nr.: 242D538BU
 • Datum: Sa. 07.12.2024
 • Uhrzeit: 17:00 Uhr
 • Ort: Neue Straße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
 • Anmeldeschluss: 01.11.2024
148,00 €
Anmeldung auf Warteliste

telc Deutsch B2 (Sprachprüfung)

 • Kurs-Nr.: 241D542BU
 • Datum: Sa. 13.04.2024
 • Uhrzeit: 09:00 Uhr
 • Ort: Neue Straße 10; 21244 Buchholz
 • Kursart: Präsenzkurs
 • Anmeldeschluss: 01.03.2024
179,00 €
Bitte Kursinfo beachten

Deutsch als Fremd-/Zweitsprache Grundstufe A2 Stufe 3

 • Kurs-Nr.: 241D230WI
 • Datum: Mo. 05.02.2024 - Mi. 17.04.2024
 • Uhrzeit: 19:15 Uhr
 • Ort: Wallstraße 1; 21423 Winsen
 • Kursart: Präsenzkurs
129,50 €
Bitte Kursinfo beachten

Deutsch als Fremd-/Zweitsprache Grundstufe A2 Stufe 4

 • Kurs-Nr.: 241D240WI
 • Datum: Di. 06.02.2024 - Do. 11.04.2024
 • Uhrzeit: 17:00 Uhr
 • Ort: Wallstraße 1; 21423 Winsen
 • Kursart: Präsenzkurs
129,50 €


Beginn
Ort
Wochentage
Zeitraum
Preis